Játékszabályzat

DAEO FM Nyreményjáték – “Játsz velünk! És nyerj ingyen pizzát!” megnevezésű nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata.

A játékra leginkább Gyöngyös és környező településeken élőket várjuk. A nyeremény átvétele csak személyesen lehetséges!

Amint el küldöd Facebookon, Messenger üzenetbe a Dal cimével vagy ha többet találsz cimeivel együtt. Akkor automatikusan már játékba kerülsz! És a neved a sorsolásba be kerül!

A játék szervezője:

  • A “Játsz velünk! És nyerj ingyen pizzát!" elnevezésű nyereményjáték (“Játék”) szervezője Czirják Gergely, (székhely: 3200 Gyöngyös, Jeruzsálem út 6 3/2, adószám: 8462602211) a továbbiakban: “Szervező”).

A játék időtartama:

  • Játék felfügesztve!

A játékban résztvevő szolgáltatás:

  • Saját készítésű pizza.

A játékban történő részvétel feltételei:

  • A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 16. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy (“Játékos”), kivéve a szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, a játék szervezésében résztvevő ügynökségek alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói.
  • A szervező a 16. év alatti játékost kizárhatja a játékból, és a megadott adatait haladéktalanul törli.

A nyereményjáték részletes leírása

Amennyiben a játékos részt kíván venni a nyereményjátékon, úgy el kell küldenie a Dal cimét Facebook oldalunkon Messenger üzenet formájába. A sikeres küldésel automatikusan részt vesz a játékon. A nyeremény kisorsolása minden héten szombaton a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történik. A heti nyertes neve ekkor kikerül a www.daeo.hu weboldalra, a főoldalon, illetve facebook oldalán. A játékszabály alapján csak az jogosult a nyereményre, aki aznap ellátogat a weboldalra és még aznap délután 15 óráig telefonon (+36501285358) jelentkezik a nyereményéért, nevének bemondásával. Illetve Messengeren ahol az üzenetet küldted mi is irni fogunk neked! A szervező vagy lebonyolító a nyerteseket semmilyen más formában nem értesíti.

A szervező a játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós névvel pályázó játékos részvételét érvénytelennek tekinti és kizárja a játékból.

A szervező és a játékban közreműködő lebonyolító a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött nevek nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy a játékosokat ért veszteségekért. A regisztráció beküldésével a játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező és a lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

Nyeremény, sorsolás

A játékban hetente 1x az alábbi nyereményt sorsolja ki a játék szervezője:

  • Saját készítésű pizza.

A játék időtartama alatt a szervező minden héten egyszer, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) összesen 1 darab napi regisztrált nyertest sorsol ki.

A nyeremény készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más szolgáltatásra nem váltható át, illetve másra nem ruházható át.

Nyeremény átvétele:

A szervező a játékban történő részvétel feltételei szabályzatban leírtak alapján a nyerteseket, Messengeren, Facebook posztba és weboldalon értesitjük, de más semmilyen formában nem értesíti. A nyertes játékos köteles a játékszabályzatban rögzített határideig jelentkezni a nyereményért! Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a szervező vagy lebonyolító terhére nem értékelhető. A szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A szervező a nyerteseinek a nevét a www.daeo.hu weboldalon teszi közzé a főoldalon illetve facebook oldalán.

A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt és a lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes játékost terhelik.

Információ a játékról:

A résztvevők a játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes játékszabályzat ismertetését is az info@daeo.hu email címre írhatnak.